6.6.09

venray


venray


venray


venray


venray


venray


venray


venray


venray


venray


venray


venray


venray


venray


venray


venray


venray


venray


venray


venray


venray


venray


Stockholm,18 December (D.N.B.)
De ontploffingsramp te Karlskoga heeft in
heel Zweden diepen indruk gemaakt.
De omvang van de schade in dit centrum der
wapenfabrieken van Bofors is nog steeds niet
te overzien. Te middernacht was men er in ge-
slaagd den brand te localiseeren. Het vuur
woedt echter nog steeds in de ruines, waar
men niet kan binnendringen, omdat voor
nieuwe ontploffingen wordt gevreesd. De
brandweer houdt zich nog altijd gereed om
zoo noodig in te grijpen.
Ooggetuigen meenen gezien te hebben, dat
ar beiders uit de brandende fabriek naar het
dak waren gevlucht, dat kort daarna in de lucht
vloog. Bijzonder tragisch is het lot van den
hoofdingenieur Otterdahl, die zich bij de red-
dingspogingen moedig gedroeg en zoo ernstig
aan den oogen gekwetst werd, dat hij
waarschijn lijk blind zal blijven.
De fabriek, de vroegere Nobel-fabrieken, be-

krantenknipsel gevonden in
BYRON'S POETICAL WORKS
erfenis van mijn vader

zoals Byron zei :" life is not worth a potato"

2.6.09